Flygbild över ö.

24 miljoner för ökad miljökompetens i skogen

Nyhet - 27 februari 2019

Det finns nu 24 miljoner kronor att ansöka om hos Skogsstyrelsen för de organisationer eller företag som vill öka kompetensen och lära sig mer om miljöarbete i skogen. Pengarna kan användas till kompetensutveckling och samarbete i frågor som till exempel klimatpåverkan, viltbetesskador och markskador.

– Ska vi öka produktionen i skogen och samtidigt blir bättre på miljöhänsyn, krävs mer kunskap men också samarbete för att få effekter. I det arbetet kan det här stödet fungera som en viktig ekonomisk injektion, säger Carina Berggren, stödansvarig på Skogsstyrelsen.

Inom stödet kompetensutveckling finns 7,5 miljoner att söka för den som vill anordna kurser, studieresor eller workshops. Ytterligare 4,2 miljoner finns att söka för att anordna informationsinsatser. Projekten ska handla om följande ämnen:

 • Motverka markskador inom skogsbruk
 • Skogens påverkan på vatten
 • Förebygga effekter av klimatpåverkan
 • En viltstam i balans
 • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
 • Ökad biologisk mångfald i skogen
 • Minskad försurning

Samtidigt finns 12 miljoner kronor att ansöka om inom stödet samarbete inom miljö. Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet. Minst två aktörer ska ingå i samarbetet som ska handla om:

 • Vattenförvaltning
 • Adaptiv skogsskötsel
 • Planering och projektering av skogsbilvägar
 • Viltförvaltning

Kompetensutvecklingsstödet ska sökas senast den 15 maj och samarbetsstödet senast den 19 augusti 2019.

Handläggningen av ansökningarna när det gäller samarbeten sker löpande så länge det finns pengar kvar. Därför är det smart att komma in med ansökan så fort som möjligt, säger Carina Berggren.

Stöden kompetensutveckling och samarbete inom miljö ingår i EU:s landsbygdsprogram.

Kontakt