Väg i landskap.

20,5 miljoner att söka för kompetensutveckling inom skog

Nyhet - 20 april 2021

Skogsstyrelsen utlyser sammanlagt 20,5 miljoner kronor inom stödet kompetensutveckling. Företag, myndigheter och organisationer kan söka för att anordna kurser eller informationsinsatser för andra. Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2021.

Skogsstyrelsen har nu två utlysningar ute inom stödet kompetensutveckling:

 • 16,5 miljoner kronor finns att söka för att anordna kurser, studieresor eller workshopar.
 • 4 miljoner kronor finns att söka för att anordna informationsinsatser.

Kompetensutvecklingen ska handla om något eller några av de här ämnesområdena:

 • Motverka markskador inom skogsbruk
 • Skogens påverkan på vatten
 • Förebygga effekter av klimatpåverkan
 • En viltstam i balans
 • Skogsskötsel med hänsyn till miljö- och sociala värden samt kulturmiljön
 • Ökad biologisk mångfald i skogen
 • Minskad försurning

Företag, myndigheter och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kompetensutveckling eller informationsinsatser för andra, till exempel skogsägare. Det går inte att söka stödet för att kompetensutveckla egen personal.

– Aktörer som är intresserade av stödet är välkomna att delta på våra digitala informationsmöten och ställa frågor om ansökan och villkor. Det går också bra att kontakta mig direkt, säger stödansvarig Carina Berggren, Skogsstyrelsen.

Stödet Kompetensutveckling är en del av EU:s landsbygdsprogram.

Kontakt

Frågor om stödet.

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Välkommen till informationsmöten

Skogsstyrelsen kommer att anordna informationsmöten via Skype där du kan ställa frågor om allt som rör ansökan om stödet kompetensutveckling. Vi kommer att gå igenom en del moment i e-tjänsten, var du hittar olika bilagor, vad du ska tänka på när du gör din projektplan, budget med mera. Anmäl dig till carina.berggren@skogsstyrelsen.se. Du kan delta på flera möten om du vill.

 • 7 maj 10-12
 • 20 maj 10-12
 • 11 juni 10-12
 • 16 augusti 10-12
Symbolen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Landsbygdsprogrammet