Återvätning

169 miljoner till Skogsstyrelsen för återvätning av dikade torvmarker

Nyhet - 21 maj 2021

Dikade torvmarker släpper ut lika mycket växthusgaser som personbilstransporter. Nu får Skogsstyrelsen i uppdrag att återväta dikade torvmarker för att minska utsläppen.

− Det är mycket glädjande att vi får det här uppdraget. Arbetet kan göra en stor insats för klimatet, säger Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen. De sumpskogar med höga grundvattennivåer som blir resultatet på sikt blir också värdefulla för den biologiska mångfalden i skogen.

Uppdraget sträcker sig över tre år och under denna tid siktar Skogsstyrelsen på att kunna bidra till återvätning av minst fem tusen hektar. I uppdraget ingår att planera, informera och bedriva uppsökande verksamhet för lämplig mark. Skogsstyrelsen ska även se till att diken blir igenpluggade och dokumentera arbetet.

Eftersom klimatnyttan av återvätning är störst i Götaland samt södra och östra Svealand kommer verksamheten främst att bedrivas där. Före detta jordbruksmark och andra bördiga torvmarker (gräs- och örttyper) kommer att prioriteras.

− Privata markägare som har prioriterade objekt och som vill delta kommer inom kort att kunna sluta återvätningsavtal med Skogsstyrelsen. Det innebär att markägaren får en viss ersättning för minskat markvärde hos objektet för en återvätning som är tänkt att bli permanent, säger Raymond Wide, projektledare på Skogsstyrelsen.

Regeringsuppdraget sträcker sig över tre år och har en budget på 50 miljoner 2021, 70 miljoner 2022 och 49 miljoner 2023.

Kontakt