Rönnbär.

10 miljoner till landets län ska stärka skogen som tillväxtmotor

Nyhet - 08 april 2020

Landets län får nu 10 miljoner kronor som Skogsstyrelsen fördelar för att ytterligare förstärka skogens roll i samhällsutvecklingen och som regional tillväxtmotor. Pengarna ska gå till att ta fram och förverkliga regionala skogsstrategier där skogen ska bidra till en hållbar regional tillväxt och nya jobb.

I Sveriges alla län växer nu regionala strategier för skogen fram och återigen har nu länsstyrelser och regioner sökt pengar för att tillsammans med andra aktörer utveckla ett regionalt skogsprogram eller skogsstrategi.

–  Det är oerhört roligt att se hur aktörer i hela Sverige, från nord till syd, just nu kraftsamlar kring skogen och skogens möjligheter utifrån just deras regionala förutsättningar. De här pengarna kommer att ge en skjuts framåt i detta viktiga arbete, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.

Gäller till 2030

De län som redan är klara eller på väg att sjösätta sina regionala skogsstrategier kommer att använda stödpengarna till att genomföra aktiviteter med koppling till skogsprogrammen/strategierna.

Dialog och delaktighet är grunden för de regionala skogsprogrammen, som ska gälla till år 2030. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.

Bidrar med tillväxt

Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.

Tillsammans med de pengar som beviljas i år har sammanlagt 34,9 miljoner kronor fördelats över landet till de regionala skogsstrategierna sedan 2018.

Fördelning av pengar till de län som sökt för arbete med regionala skogsstrategier år 2020:

Länsstyrelse/region

Belopp (kr)

Norrbotten

500 000

Västerbotten

505 900

Jämtland

505 900

Västernorrland

505 900

Gävleborg

500 000

Dalarna

505 900

Värmland

505 900

Västmanland

505 900

Örebro

505 900

Stockholm

505 900

Region Sörmland

505 900

Östergötland

505 900

Västra Götaland

505 900

Gotland

505 900

Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län

1 428 000

Halland

500 000

Blekinge

495 000

Skåne

505 900

Totalt

10 000 000

Kontakt