Två personer som deltar i Naturnära jobb sitter på en ek som har vält. De tittar in i kameran och ler.

Naturnära jobb

Riksdagens budgetbeslut i december 2018 innebär att Skogsstyrelsen inte har finansiering för genomförandet av Naturnära jobb under 2019. Uppdraget som beskrivs nedan kan därför inte genomföras som planerat.

Målgruppen är arbetssökande kvinnor och män som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid.

Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs är viktiga för samhället, men som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att vi får en ökad tillgänglighet till friluftsliv och rekreation runt om i Sverige.

I dag saknas också arbetskraft inom de gröna näringarna, främst grönyteskötare men även maskinförare i både skog och lantbruk. Målet är att de som anställs hos oss, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Vi eftersträvar därför en jämn fördelning av kvinnor och män i vår verksamhet.

Regeringsuppdragets namn är Tillvarata jobbpotentialen i de gröna näringarna.

  • Senast uppdaterad: 2019-02-08