Mätning av timmerstock.

Ta fram skogliga grunddata om din skog

För dig som är skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd.

Om du har en skogsbruksplan finns uppgifterna i den, men om du saknar skogsbruksplan eller har en som är många år gammal kan du ta fram ungefärliga uppgifter på Mina sidor.  

 Du kan bland annat ta fram:

  • Virkesvolym
  • Grundyta
  • Medelhöjd
  • Medeldiameter

Så här kommer du igång:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna tjänsten Utforska i kartan.
  2. När tjänsten har startat och du ser din fastighet i kartan klickar du på verktyget Utforska och ritar en yta i kartan där du vill ta fram skogliga grunddata. 

Observera att de data du får avser tidpunkten när mätningarna (laserskanning/flygfotografering) gjordes. Den tidpunkten varierar över landet. Förändringar i virkesvolymen som skett efter tidpunkten för mätningar finns inte med i den skogliga grunddatan. Sådana förändringar kan vara avverkning, gallring, skogsbrand eller annat.

Vad är skogliga grunddata?

Skogliga grunddata är data om skog som samlats in av flygplan med laserskanner och som därefter har omvandlats till olika kartbilder. 

  • Senast uppdaterad: 2020-08-19