Bild från ovan som visar en väg genom skog och mark.

Utforska i kartan

I tjänsten kan du utforska din skogsfastighet med hjälp av olika kartor och kartlager. Med verktyget Utforska kan du få fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt och virkesvolym.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-17