Hackspettar.

Nu bygger vi om Mina sidor

Skogsstyrelsens tjänst Mina sidor lanserades 2009 och har därefter vidareutvecklats med nytt innehåll och nya funktioner. Nu pågår ett omfattande arbete med att ta fram en helt ny version av tjänsten.

Ombyggnaden omfattar såväl tekniska lösningar som innehåll och utseende. Vi vill erbjuda fler och bättre funktioner och en mer användarvänlig tjänst. Målet är att nya Mina sidor bidrar till att skogsägare får mer kunskap om sin skogsfastighet och stöd i hur de kan sköta den.

Under de år som ombyggnaden pågår kommer det bitvis att vara lite ”stökigt” för dig som använder tjänsten. Vissa funktioner finns i nya tjänster medan annat ligger kvar i ”gamla” Mina sidor. Anledningen är att de nya tjänsterna bygger på en helt annan teknik samtidigt som gränssnittet är annorlunda.

Nyheter i december 2021

I december lanseras ny funktionalitet vilket medför förändringar för dig som använder Mina sidor. Bland annat kommer tjänsterna Utforska i kartan och Min skogsdata att flytta in i nya Mina sidor. Nya Mina sidor erbjuder ett mer användarvänligt gränssnitt och förbättrade tjänster för dig som skogsägare. För att logga in i nya Mina sidor krävs Bank-ID och svenskt personnummer. Ombud kommer behöva en ny fullmakt som gäller för nya Mina sidor. 

Nyheter 2022

Under våren 2022 kommer tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen att stängas. De ersätts av förbättrade tjänster i nya Mina sidor. Om du har planeringar i Kartprogrammet som du vill spara, tänk på att i god tid spara ner eller skriva ut dem. Inga planeringar kommer sparas hos Skogsstyrelsen.

Min skogsdata

Den första nya tjänsten som lanserades var ”Min skogsdata”. Tjänsten visar upp den information om en skogsfastighet/ brukningsenhet som myndigheterna har.

Utforska i kartan

Den andra tjänsten som lanseras i projektet är ”Utforska i kartan”. Här kan du se din fastighet i flera olika kartor, göra beräkningar och analyser.

Ärendehantering och planering av skogsskötsel finns som tidigare i tjänsten Kartprogram.

Kommande lanseringar

Under hösten 2021 lanseras bland annat en ny tjänst för intresseanmälan skydd av skog. Nya tjänster för avverkningsanmälan, stödansökan och samrådsansökan kommer preliminärt under 2022. Mer information om kommande lanseringar kommer längre fram.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-10