Beställ nytt lösenord

När du beställer ett nytt lösenord skapas ett helt nytt lösenord och det gamla slutar samtidigt att fungera. Det nya lösenordet kommer hem till dig i ett brev inom 3-5 vardagar. Lösenordet skickas till din folkbokföringsadress.