Trädhöjdskarta.

Beräkna skogliga grunddata i din skog

För dig som skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd.

Om du har en skogsbruksplan finns uppgifterna i den, men om du saknar skogsbruksplan eller har en som är många år gammal kan du få fram ungefärliga uppgifter med våra beräkningsverktyg för skogliga grunddata.

Här kan du medelvärdesberäkna:

  • Virkesvolym
  • Grundyta
  • Biomassa
  • Trädhöjd
  • Medelhöjd - grundytevägd
  • Medeldiameter - grundytevägd

Så här kommer du igång:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. För att göra en beräkning, välj Skogliga grunddata – skog i menyn Val av karta och därefter den karta som stämmer med det du vill beräkna.
  3. Klicka därefter på knappen Yta och rita det bestånd du önskar uppgift om.

Notera att det svar du får avser den tidpunkt när mätningarna (laserskanning/flygfotografering) gjordes. Du kan också få ut resultatet som en rapport.

Få fram färska uppgifter om volym

Det finns en funktion i kartprogrammet som räknar fram volymuppgifterna till aktuella uppgifter. Välj fliken Planera och Skapa eller Öppna ett bestånd för den yta du vill veta mer om. Sedan kan du få fram aktuell virkesvolym under den flik som heter Fler uppgifter om beståndet.

  • Senast uppdaterad: 2017-07-03