OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skicka in avverkningsanmälan

Du kan fylla i och skicka in din avverkningsanmälan via Mina sidor. Det gör du via menyvalet Anmäla och Ansöka i Kartprogrammet.

Om du ska avverka mer än 0,5 hektar av din skog måste du först skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen. Det ska du göra minst sex veckor innan du påbörjar din avverkning.

I avverkningsanmälan anger du vilken miljöhänsyn du kommer att ta och hur du planerar att återbeskoga området efter avverkningen. Det är ganska vanligt att det är den som ska utföra avverkningen som gör anmälan för markägarens räkning. I det fallet agerar avverkaren som ombud för dig och det är fortfarande du som markägare som är ansvarig.

Gör så här:

  1. Börja med att logga in på Mina sidor och Öppna Kartprogrammet.
  2. Gå till Anmäla och Ansöka
  3. Namnge din anmälan och välj fastighet och skifte. Du kan också utgå från en planering som du gjort tidigare.
  4. Välj verktyget Rita för att rita in en yta/bestånd för din anmälan. Välj lämplig bakgrundkarta och skala. Vi rekommenderar kartan Trädhöjd som bakgrundskarta när du ritar beståndsgränser. Du hittar kartan med hjälp av verktyget Val av karta/Skogliga grunddata- skog.
  5. Nu startar en stegvis guide där du fyller i uppgifter för din anmälan.
  6. Innan du skickar in din anmälan får du en sammanställning som du granskar först.

När du är klar och har skickat in din anmälan får du en kvittens till din e-postadress. Om du tryckt på Skicka in och inte får någon kvittens bör du kontakta teknisk support för Mina sidor.

Du kan prova att fylla i utan att skicka in

Om du vill kan du prova att göra en avverkningsanmälan utan att skicka in den. Du kan när som helst avbryta arbetet och sedan ta bort allting du påbörjat. Om du bara testar så stannar det hos dig i form av en planering, som du kan ändra eller ta bort. Låt bara bli att trycka på den gröna knappen Skicka in som kommer upp sist, som avslutning av proceduren.

Trycker du på knappen Skicka in har du påbörjat ett ärende och det ska du inte göra som test. 

  • Senast uppdaterad: 2017-04-12