Skeppsättning

Hantera dina ärenden

Via Skogsstyrelsens Mina sidor kan du som är skogsägare hantera en rad olika ärenden.

En del åtgärdstyper i skog och mark behöver du meddela till Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen innan de utförs. Du beskriver åtgärden i ett dokument med karta och när det kommer till myndigheten kallar vi det för ett ärende. 

Ärenden du kan skicka in via Mina sidor:

  • Anmäla omläggning av skogsmark till annan markanvändning.
  • Anmäla att bygga skogsbilväg.
  • Vanlig avverkningsanmälan, med eventuell skyddsdikning och dikesrensning.
  • Ansöka om tillstånd för avverkning i svårföryngrad skog eller ädellövskog.
  • Anmäla, skicka in samråd eller ansöka om dispens för att göra markavvattning. Ärendet slussas vidare till den lokala Länsstyrelsen.
  • Anmäla när du ska göra avverkning nära fornlämningar. Ärendet kan slussas vidare till Länsstyrelsen om du önskar.
  • Besvara frågor från ditt distrikt om utförda åtgärder efter avverkning (svarskort).

Så här kommer du igång:

  1. Logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet
  2. Välj Hantera ärenden i toppmenyn och därefter den ärendetyp du vill skicka in. Nu öppnas en stegvis guide som du följer och fyller i. Om du har gjort en planering tidigare kan du öppna och utgå från den.

När du är klar och har skickat in ett ärende får du alltid en kvittens per mejl att det har gått vidare till avsedd myndighet. Vid insänt svarskort får du enbart ett kvittensmeddelande på skärmen. Om du tryckt på Skicka in och inte får någon kvittens bör du kontakta teknisk support.

Se tidigare inskickade ärenden

Välj Hantera ärenden i Kartprogrammets toppmeny. Klicka därefter på Se inskickade ärenden för att se en lista med din ärenden på din fastighet. Om du klickar på ett ärende i listan kan du få reda på uppgifter om ärendet som exempelvis ärendenummer, areal och inkomstdatum.

I Skogsvårdslagen kan du läsa om  åtgärden du planerar att göra behöver kommuniceras med Skogsstyrelsen och/eller Länsstyrelsen. Känner du dig osäker på vad som gäller är du alltid välkommen att kontakta ditt lokala Skogsstyrelsekontor.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-19