Karta.

Mina sidor - Kartprogram

I Mina sidors kartprogram kan du se kartor över din egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder och översätta koordinater. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar. Kartprogrammet använder du från dator.

Du kan planera åtgärder och till exempel skapa underlag för att beställa skogliga tjänster. Skicka svarskort, se avverkningsärenden och eventuella meddelanden om röjnings- och föryngringsbehov. Här finns även guiden för att skicka in avverkningsanmälan.