Symbolbild grönt kuvert.

Grönt kuvert

Grönt kuvert är en sammanställning i pdf-format av information ur myndigheternas register om en eller flera fastigheter. Informationen har tagits fram för att underlätta ditt skogsbruk. I det gröna kuvertet finns till exempel flygbilder, ärenden, kultur- och naturhänsyn.