Pappershög.

Frågor och svar - ombud och delegering

Hur går det till att delegera rättigheter?

Logga in och gå till Mina inställningar. Där kan du välja att delegera rättigheter till ett ombud eller till Skogsstyrelsen. Det finns flera nivåer att välja mellan och du kan välja att dela ut rättigheter till Kartprogram, Grönt kuvert eller Försöksportalen.

Kan jag delegera via pappersblankett?

Om du inte vill delegera via datorn, eller om ombudet är en juridisk person, finns en pappersblankett som du kan fylla i.

Delegering via blankett är också lämplig för aktiebolag och dödsbon med flera juridiska personer, där det finns behov av att peka ut vem som ska ha tillgång till Mina sidor. Ombudet måste då använda e-legitimation för att logga in.

Hur kan jag delegera rättigheter till min skogskonsulent?

Om du delegerar rättigheter till Skogsstyrelsen kan du och din skogskonsulent gemensamt titta på och diskutera dina kartor, planeringar och ärenden. Delegeringen är giltig i högst åtta timmar, men kan när som helst förlängas eller avbrytas. Skogsstyrelsen kan bara se de delar du aktivt väljer att dela ut.

Jag är ombud - vad behöver jag göra?

Om båda parter har e-legitimation är det enklast att peka ut ombud direkt i Mina sidor.

Du som är ombud loggar in på Mina sidor och går till Mina inställningar. Gå till Agera som ombud under Grundläggande uppgifter och ange lämpliga kommuner.

Du som ska dela ut rättigheter loggar in, går till Mina inställningar och Mina ombud.
Sök upp önskad person och fyll i vilka rättigheter ombudet ska ha och hur länge det ska gälla.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-18