En laptop, en läsplatta och en mobiltelefon med Mina Sidor på respektive skärm.

Om nya Mina sidor

I december 2021 lanserades ny funktionalitet i nya Mina sidor vilket medför förändringar för dig som använder Mina sidor. Här kan du läsa vanliga frågor och svar.

Frågor och svar

Varför kan jag inte logga in med lösenord i nya Mina sidor?

Som myndighet måste vi identifiera personer som loggar in i våra tjänster för att säkerställa att de får åtkomst till rätt innehåll. E-legitimation är en säker och pålitlig inloggningsmetod som gör att vi kan erbjuda användaren en komplett ärendehantering i nya Mina sidor.

Jag har inte svenskt personnummer. Kan jag använda nya Mina sidor?

För att logga in i nya Mina sidor krävs e-legitimation och svenskt personnummer. Om du inte har svenskt personnummer kommer du inte åt tjänsterna i nya Mina sidor.

Du som har ett samordningsnummer inskrivet i din fastighets lagfart kan ge en person med svenskt personnummer fullmakt att bli ditt ombud. Ditt ombud kan då hantera dina fastigheter i nya Mina sidor. Lantmäteriet är den myndighet som hanterar fastighetsregistret. Vänd dig till dem med frågor om din fastighets lagfart.

Gäller ombudens rättigheter även i nya Mina sidor?

För att vara ombud i nya Mina sidor krävs en ny fullmakt. I december 2021 flyttade tjänsterna Min skogsdata och Utforska i kartan in i nya Mina sidor. De tjänsterna ingår inte i den fullmakt som gäller för gamla Mina sidor.

För att ombudet ska få tillgång till dem behöver fastighetsägaren skapa en  fullmakt som gäller i nya Mina sidor. 

När kan jag anmäla om samråd i Mina sidor igen?

En ny och förbättrad tjänst för anmälan av samråd lanseras i nya Mina sidor 2022. Lanseringen är preliminärt beräknad till hösten. Fram tills dess kan du göra anmälan via blanketten för samråd.

Möjligheten finns dock kvar att via kartprogrammet i gamla Mina sidor ansöka om samråd för dikesrensning och traktorväg/basväg i samband med anmälan/ansökan om avverkning.

När stängs Webbappen?

Preliminärt i september, kommer tjänsten Webbappen att stängas. Den ersätts av förbättrade tjänster i nya Mina sidor.

När stängs Kartprogrammet?

Preliminärt i september, kommer tjänsten Kartprogrammet att stängas. Den ersätts av förbättrade tjänster i nya Mina sidor.

Om du har planeringar i Kartprogrammet som du vill spara, tänk på att i god tid spara ner eller skriva ut dem. Inga planeringar kommer sparas hos Skogsstyrelsen.

Hur skriver jag ut och sparar planeringar?

På sidan om Kartprogrammet kan du läsa hur du skriver ut och sparar planeringar.

Vad är ett utkast och hur fungerar det?

Ett utkast skapas när du väljer att spara en påbörjad anmälan eller ansökan. I dagsläget kan du spara utkast när du påbörjat en intresseanmälan skydd av skog. I tjänsten intresseanmälan finns en knapp som heter "Spara som utkast". När du trycker på denna sparas ett utkast av ditt påbörjade ärende. 

Du kan när du vill återuppta ditt ärende genom att klicka på "Hantera utkast". Du når hantera utkast antingen via blocket "Ärenden och utkast" på startsidan eller via menyn.

Ett påbörjat utkast sparas i tre månader, sedan tas det bort med automatik. Du kan också själv ta bort ett utkast genom att klicka på "Ta bort" när du är inne på sidan "Mina utkast". Utkastet försvinner också om du slutför och skickar in ärendet till oss.

Utkast sparas i Eget utrymme

I Mina sidor har alla fastigheter ett så kallat Eget utrymme. De uppgifter som sparas här är inte allmänna handlingar och lämnas inte ut. I Eget utrymme sparas exempelvis utkast och kartanteckningar. Skogsstyrelsen tar inte del av något som ligger i Eget utrymme, fastighetsägaren äger och ansvarar själv för detta material.

Samtliga fastighetsägare och ombud med fullmakt har automatiskt tillgång till Eget utrymme för fastigheten och kan ta del av materialet som lagras där. När ett ärende eller annat material skickas in till oss blir det en allmän handling som kan begäras ut.

  • Senast uppdaterad: 2022-02-09