Självföryngrad tallplanta efter brand

Läs dina meddelanden

I Mina sidors Kartprogram kan du läsa eventuella meddelanden om troligt behov av röjning eller föryngring.

Genom att analysera satellitbilder eller göra automatiska beräkningar kan Skogsstyrelsen bedöma om det finns ett troligt behov av ungskogsröjning respektive ett troligt föryngringsbehov någonstans på din fastighet. Satellitbildsanalyserna och beräkningarna görs årligen men är tyvärr inte heltäckande för landet. Vi är medvetna om att resultaten i enskilda fall ibland blir fel och ett av oss bedömt område som har troligt röjningsbehov kan nyligen ha blivit röjt, men vi hoppas ändå att du som skogsägare ser ett värde i informationen.

Om Skogsstyrelsen har bedömt att det finns behov av föryngring och/eller röjning på din fastighet skickar vi den informationen till dig som ett meddelande under rubriken Meddelanden i kartprogrammet. I kartan ser du eventuella områden med troligt röjningsbehov som röda ytor och områden med troligt föryngringsbehov som brungröna ytor.

Du behöver inte svara

Ett meddelande från oss är en upplysning till dig, du behöver inte svara. Men kontakta gärna ditt lokala Skogsstyrelsekontor om du undrar över något!

Gör så här för att läsa meddelanden:

  1. Logga in på Mina sidor och öppna Kartprogrammet.
  2. Klicka på Meddelanden i Kartprogrammets toppmeny för att läsa eventuella meddelanden.
  • Senast uppdaterad: 2020-08-19