Satellitbild

Frågor och svar - Kartprogrammet

Varför fastnar kartprogrammet på "laddar Mina sidor"

Om du besökt oss tidigare kan du fastna på "laddar Mina sidor". Rensa i så fall programmet ur minnet och hämta det på nytt genom att trycka <CTRL> <F5>. 

Gränserna ligger inte exakt rätt. Vad beror det på?

Kartor och flygbilder är avsedda att ge dig en orientering i markerna för att kunna bruka skogen. De fungerar inte för att ta ut en gräns exakt eller avgöra marktvister. Fastighetsgränsen i kartan är bara en illustration av gränsen. En illustration som kan vara mer eller mindre fel. Flygbilderna har också en viss skevhet beroende på jordytans rundning, terrängens beskaffenhet, flygplanets position vid fotograferingstillfället och så vidare.

Sammantaget innebär det att en gräns kan se ut att ligga långt vid sidan av det verkliga läget. Det är gränsens läge på marken som gäller. Denna markeras i regel med rösen, gränsstenar, stolpar, rör eller dylikt.

Vid behov av exakt utvisning av gränser kan du kontakta Lantmäteriet. Det är ett bra tips att hålla rågångar och gränsmarkeringar väl rustade.

  • Senast uppdaterad: 2020-05-04