Pärlemorfjäril

Ge rättigheter till ombud

Du ge ditt ombud eller någon annan du har förtroende för rättighet att använda Mina sidor i ditt ställe. Det går att dela ut rättigheter för tjänsterna Min skogsdata, Kartprogrammet och försöksportalen.

 

Rättigheter till ombud

Du kan ge ditt skogliga ombud rättigheter att använda Mina sidor i ditt ställe. Om du väljer att dela ut både läs- och skrivrättigheter kan ombudet skicka in ärenden åt dig. De rättigheter du delar ut kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsade. Du kan när som helst ändra, förlänga eller avbryta.

Om du inte har möjlighet att logga in på Mina sidor kan du fylla i och skicka in en blankett. 

Rättigheter till Skogsstyrelsen

Om du har bokat tid för digital rådgivning med någon av våra skogskonsulenter kan du dela ut rättigheter till Skogsstyrelsen. Det gör det möjligt för dig och din skogskonsulent att gemensamt kan titta på och diskutera dina kartor, planeringar och ärenden. Rättigheter till Skogsstyrelsen gäller i åtta timmar, men du kan när som helst förlänga eller avbryta. Skogsstyrelsen kan bara se de delar du aktivt väljer att dela ut.