Höstlandskap

Skogsbruk i ett förändrat klimat

Välkommen till webbinariet om ett skogsbruk i förändrat klimat som organiseras inom ramen för det gränsöverskridande projektet IMPRESS och finansieras av Kolarctic CBC programmet. Webbinarier kommer att hållas både på svenska och engelska. Information in English will follow below.

Webbinarium på svenska

Tisdag den 19:e oktober hålls föreläsningar via Skype på svenska där Hillevi Eriksson, klimat- och bioenergispecialist från Skogsstyrelsen föreläser om skogsbruk i ett förändrat klimat. Tommy Mörling, Skogsskötselspecialist från Skogsstyrelsen föreläser om ökad hållbar skogstillväxt och Elisabet Andersson, ekolog från Skogsstyrelsen föreläser om det svenska arbetet med målbilder för god miljöhänsyn.

Ingen anmälan behövs.

Webbinarierna börjar klockan 8.30-11.30 svensk tid, 9.30-12.30 Finnish time och 10.30-13.30 Moscow time. 

Denna webbsida kommer att uppdateras. 

Webinar in English

Welcome to the webbinar for forestry in a changing climate that organizes within the framework of the cross border project IMPRESS and is funded by the Kolarctic CBC program. Webinars will be held in both Swedish and English.

Friday the 22nd of october lectures are held via Skype in English where Hillevi Eriksson, climate and bioenergy specialist from the Swedish Forest Agency, lectures on forestry in a changing climate. Tommy Mörling, Forest Management Specialist from the Swedish Forest Agency, lectures on increased sustainable forest growth and Elisabet Andersson, ecologist from the Swedish Forest Agency, lecture in strategic management objectives.

No registration is required.

Webinars starts at 8.30-11.30 Swedish time, 9.30-12.30 Finnish time and 10.30-13.30 Moscow time. 

This webbside will be updated.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-09-07