Symbolerna för Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Foto: Illustratör: Tobias Flygar

Miljömål

Skogsstyrelsen har till uppgift att arbeta för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att vi når ett hållbart skogsbruk. I det arbetet är miljömålen viktiga ledstjärnor.

Sveriges miljömål

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken. Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att kunna nå dit har riksdagen beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-30