Killingar på bete i skogen

Ta vara på fler värden med hyggesfritt

Skogsbruk kan betyda många saker. De ekonomiska värdena väger inte alltid tyngst. För Bo Magnusson är hyggesfritt brukande ett bra komplement för att få in andra värden i företagandet och vardagen.

Foto: Inger Hallgren från Skogsstyrelsen på besök bland killingarna.

I byn Åsberget i östra Jämtland driver Bo och hans fru sitt gårdsmejeri. Där förädlar de mjölk från sina getter till populära ostar. På sommaren ordnar de också killingvandringar i skogen som är mycket omtyckta av barn och barnfamiljer.

Skogen - källa till både inkomst och rekreation

Till fastigheten hör också nästan 100 hektar skog. Även om det är gårdsmejeriet som är stommen i företaget är skogen en viktig inkomstkälla för familjen, möjligheten att avverka och tjäna pengar. Samtidigt vill de inte bo på ett kalhygge. Därför har Bo och hans familj valt att använda alternativa skogsbruksmetoder på en del av fastigheten.

På ungefär 5 procent av skogen bedriver de hyggesfritt skogsbruk. På det sättet får de en trevlig boendemiljö, kan ha sina killingvandringar i vackra skogsmiljöer och njuta av ridstigar med skogskänslan kvar.

Vi behöver mer kunskap om hyggesfritt

Bo menar att hyggesfritt är ett bra komplement för den som vill ta vara på andra värden också, inte bara de ekonomiska. Men kunskapen om den alternativa skötselmetoden måste öka.

- Det krävs att mer areal brukas med hyggesfria metoder för att det ska bli accepterat. Det finns ju fler än jag i Sverige som brukar en liten del av sin skog på det här sättet. Lägger man ihop allt blir det en betydande areal. Kunskapen måste öka hos virkesköpare, planerare och skogsägare så att hyggesfritt kan bli ett valbart alternativ, förklarar han.

Med ökad kunskap kan du också minska det ekonomiska tapp som kan bli om du använder alternativa skogsbruksmetoder. Men för Bo väger andra värden tyngre.

- Vi följer inte normen, vi bor på landet när de flesta vill bo i stan, vi har alternativt skogsbruk fast många andra har traditionellt. Det passar inte för alla, men det passar för oss. Jag tycker det är trevligt med barn och djur och våra aktiviteter i skogsmiljö är värdefulla, säger han.

//Maria Hedlund 

  • Senast uppdaterad: 2021-12-03