Vårbjörk.

Lövskogsbruket får stor plats i finska skogar

I Finland har lövskogsbruket en helt annan status än i Sverige. Vad beror det på och kan vi lära något av det?

Owe Martinsson grundade Svenska Lövträdföreningen 2000 och har ägnat mer än 30 år åt att föra ut kunskaper om lövskogsbruk i Sverige. Genom åren har han även studerat lövskogsbruk i andra länder, däribland Finland. Jag frågade honom hur det ser ut med variationen i finska skogar.

¬Det är ganska likt skogen i södra Norrland. Men tallen är vanligare och åkerfälten är inte så ofta igenplanterade som här i Sverige. Om de är planterade så är det med raka björkar, inte med gran som här, förklarar Owe.

Mer privatägd skog

Det finns minst två väsentliga skillnader mellan skogsbruket Finland och Sverige förklarar han. I Finland är skogen till större del privatägd än i Sverige, åtminstone i södra halvan av landet. För det andra har det funnits och finns en fanerindustri som under många år skapat förutsättningar för björkskogsbruket.

- Finland är världens största exportör av björkplywood. Dessutom är klimatet mera kontinentalt än i Sverige, åtminstone jämfört med sydvästra Sverige. Därför utvecklas både tall och björk bättre, säger han.

Men det finns skillnader i klimat även inom Sverige. I östra Götaland och Svealand och i Norrlands älvdalar utvecklas björk lika bra som i Finland. 

Småskaligt skogsbruk vanligt

Hur skiljer sig själva brukandet mellan länderna då? Vilka brukningsmetoder är vanliga i Finland?

- Skogsbruket är mera småskaligt än i Sverige, i alla fall i södra Finland. Detta håller på att ändras i takt med urbaniseringen men man är mera rädd om jordbruket där än i Sverige av försvarspolitiska skäl. Minnena från fem olika krig under 1900-talet sitter nog fast, säger Owe.

// Maria Hedlund

  • Senast uppdaterad: 2020-02-06