Karina Wågström framför en alm.

Karin håller almsjukan i schack på Gotland

Skogskonsulent Karin Wågström på Skogsstyrelsens Stockholm-Gotlands distrikt, fick Artdatabankens Naturvårdspris 2019 för sin ”enastående insats för almen, almens följeslagare och biologiska kulturarv”. ”Tack vare Karin har almsjukan fram till idag hållits i schack”, skriver juryn i sin motivering.

– Det är såklart väldigt roligt, säger Karin Wågström. Jag vill verkligen också framhålla att det är många kollegor och andra som varit med på den här resan, som bidragit med engagemang, kunskap och arbete när vi försökt bekämpa almsjukan på Gotland.

De senaste fem till sex åren har Karin arbetat med almsjukan i projektet Life Elmias som avslutades vid årsskiftet.

– Vi håller på att ta fram en plan för hur vi ska jobba vidare med åtgärderna inom projektet, men det är en utmaning eftersom det inte finns någon långsiktig nationell lösning och inte heller några pengar avsatta för åtgärder efter sommaren. Skogsstyrelsen har ändå under lång tid arbetat med att hitta lösningar och samarbete för vägarna framåt för almen, och för asken, och vi har ett mycket bra samarbete med Länsstyrelsen och SLU, inklusive Artdatabanken. Vi anser alla att det behövs en långsiktig plan för almen, säger Karin.

En akut hotad trädart

Almen är akut hotad enligt senaste rödlistan och Artdatabanken har nyligen släppt en rapport där man konstaterar att Sveriges träd är ryggraden för biologisk mångfald.

– Vi kommer att göra allt vi kan och vända på alla stenar för att försöka få till finansiering så att vi kan fortsätta bekämpningen ytterligare något år och göra det möjligt att under tiden ta fram en långsiktig bevarandeplan. Jag tycker att det är ett nationellt ansvar att bevara våra få inhemska trädslag, men om det inte kommer fram några pengar så är loppet kört för almarna på Gotland, tyvärr. Men jag försöker ändå tänka positivt och att det blir en lösning på något sätt, säger Karin.

Om Naturvårdspriset

Naturvårdspriset delas ut till en person, organisation eller ett företag som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden. Priset syftar till att uppmärksamma behovet av naturvårdsarbete, öka kunskapen om svenska arter och naturtyper samt att motivera till fortsatt arbete för biologisk mångfald.

2019 års pris delades ut till Karin Wågström i april under Artdatabankens Flora- och faunakonferens i Uppsala.

  • Senast uppdaterad: 2020-02-06