Barn leker i löv.

Skogen i Skolan

Skogsstyrelsen samverkar med Skogen i Skolan vilket bland annat innebär att samverka kring aktiviteter riktade mot skolor och lärarstudenter

Den pedagogiska idén inom Skogen i Skolan bygger på att koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för och kunskaper om skog.

Skogsstyrelsens syfte med verksamheten är att öka kunskapen om samt intresset och förståelsen för skogens alla värden, så som

  • skogsbruk
  • miljö
  • hälsoeffekter
  • friluftsliv
  • fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.

Att visa ungdomar de möjligheter till arbete som finns inom skogssektorn, såväl för kvinnor som för män, kan bidra till att öka ungdomars intresse att söka sig till utbildningar inom det skogliga området.

Att stimulera och inspirera yngre generationer till mer vistelse i utemiljöer, och även i skogen. kan i förlängningen leda till en bättre folkhälsa och livskvalitet.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-01-30