Två vuxna och två barn går genom en skog

Friluftslivets år 2021

2021 är friluftslivets år. Skogsstyrelsen är en av många samarbetspartners i satsningen Luften är fri som ska få fler människor att ge sig ut och prova på friluftsliv.

Luften är fri är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Syftet är att få fler människor att prova friluftsliv och att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

Varje månad under 2021 kommer projektet lyfta fram olika teman och cirka 150 olika aktörer kommer att arrangera friluftsaktiviteter.

Skogen rymmer många sociala värden och är en utmärkt plats för friluftsliv. Under året kommer Skogsstyrelsen att lyfta fram dessa värden på olika sätt och delta i aktiviteter kopplade till skog och friluftsliv.

 

 

  • Senast uppdaterad: 2021-01-26