Skogsägarens försöksportal – listning av inlagda försök

Här kan du se vilka försök som skogsägare har lagt upp. Du kan sortera fram inlagda försök efter var det är gjort (län) och vilken skogsskötselåtgärd det handlar om. Skogsstyrelsen gör ingen ”lämplighetsbedömning” eller liknande av de inlagda försöken, utan de får tala för sig själva.

Försöksnamn Ladda ner PDF Ladda ner bifogade filer
Pellalycke-1-141212 PDF
röjning-1-141215 PDF
Namnlös-1-141215 PDF
Kontinuitetsskogsbruk Vetlanda kommun-1-141218 PDF
Gunsjön-1-141225 PDF
Norra Vargtjärn-1-141225 PDF
Lärk-1-141229 PDF
Vårtbjörk-1-141229 PDF
lövplantering-1-150106 PDF
Poppel-1-150114 PDF
Urval är försök som har kontaktuppgifter, syfte och åtgärder

Kontakt

E-postlänkar till skogskonsulenter som hjälper dig som vill lägga upp ett försök.

Norra Norrbotten
Erik Henriksson
E-post: erik.henriksson@skogsstyrelsen.se

Södra Norrbotten
Nils-Åke Kuoljok
E-post: nils-ake.kuoljok@skogsstyrelsen.se

Södra Lappland
Kristina Nilsson
E-post: kristina.nilsson@skogsstyrelsen.se

Skellefteå
Helena Gustafsson
E-post: helena.gustafsson@skogsstyrelsen.se
Ellinor Lindmark
E-post: ellinor.lindmark@skogsstyrelsen.se

Umeå
Lisa Edvardsson
E-post: lisa.edvardsson@skogsstyrelsen.se

Södra Jämtland
Lars-Eric Ericsson
E-post: lars-eric.ericsson@skogsstyrelsen.se
Bo Magnusson
E-post: bo.magnusson@skogsstyrelsen.se

Västernorrland
Oskar Forsberg
E-post: oskar.forsberg@skogsstyrelsen.se

Norra Jämtland
Jörgen Sundin
E-post: jorgen.sundin@skogsstyrelsen.se

Gävleborg
Anna Sjöberg
E-post: anna.sjoberg@skogsstyrelsen.se

Dalarna
Ulf Lindenbaum
E-post: ulf.lindenbaum@skogsstyrelsen.se

Värmland
Curt Stenberg
E-post: curt.stenberg@skogsstyrelsen.se

Uppsala-Västmanland
Karin Lindh
E-post: karin.lindh@skogsstyrelsen.se

Sörmland-Örebro
Stefan Forsberg
E-post: stefan.forsberg@skogsstyrelsen.se

Stockholm-Gotland
Karolina Sundblad
E-post: karolina.sundblad@skogsstyrelsen.se

Östergötland
Mats Holm
E-post: mats.holm@skogsstyrelsen.se

Skaraborg-Fyrbodal
Amna Krupic
E-post: amna.krupic@skogsstyrelsen.se

Göteborg
Johan Norman
E-post: johan.norman@skogsstyrelsen.se

Jönköping
Leif Källström
E-post: leif.kallstrom@skogsstyrelsen.se  
Thomas Gustafsson
E-post: thomas.gustafsson@skogsstyrelsen.se

Kronoberg
Katharina Ahlert
E-post: katharina.ahlert@skogsstyrelsen.se

Kalmar
Jan Torstensson
E-post: jan.torstensson@skogsstyrelsen.se

Halland
Anders Hejnebo
E-post: anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se

Blekinge
Helene Reiter
E-post: helene.reiter@skogsstyrelsen.se

Skåne
Magnus Bondesson
E-post: magnus.bondesson@skogsstyrelsen.se