Skogsägarens försöksportal – listning av inlagda försök

Här kan du se vilka försök som skogsägare har lagt upp. Du kan sortera fram inlagda försök efter var det är gjort (län) och vilken skogsskötselåtgärd det handlar om. Skogsstyrelsen gör ingen ”lämplighetsbedömning” eller liknande av de inlagda försöken, utan de får tala för sig själva.

Försöksnamn Ladda ner PDF Ladda ner bifogade filer
Timmerställning-1-141029 PDF
Masurbjörk-1-141103 PDF
sådd Glasbjörk-1-141103 PDF
Lärk-1-141103 PDF
Brunnsavverkning-1-141201 PDF
Naturvårdsgallring-1-141208 PDF
Ev kontinuitetsskog-1-141208 PDF
Gödsling och dikning våtmark-1-141208 PDF
Väg på våtmark utan dränering av våtmarken-1-141208 PDF
Gödsling och dikning 2-1-141208 PDF
Urval är försök som har kontaktuppgifter, syfte och åtgärder

Kontakt

SLU tar över skogsägarens försöksportal