Skogsägarens försöksportal – listning av inlagda försök

Här kan du se vilka försök som skogsägare har lagt upp. Du kan sortera fram inlagda försök efter var det är gjort (län) och vilken skogsskötselåtgärd det handlar om. Skogsstyrelsen gör ingen ”lämplighetsbedömning” eller liknande av de inlagda försöken, utan de får tala för sig själva.

Försöksnamn Ladda ner PDF Ladda ner bifogade filer
Täckrot tall-1-190508 PDF
Askning gamleby-1-200129 PDF
Gallring Gamleby-1-200129 PDF
Gödsling GBY-1-200129 PDF
Ingelstad Gödsling -1-200129 PDF
Ingelstad Askning-1-200129 PDF
Ingelstad Gallring-1-200129 PDF
skyddsområde bäckdrag-1-200829 PDF
Skogsbete 2017-1-210215 PDF
Bete avdelning två-1-210215 PDF
Urval är försök som har kontaktuppgifter, syfte och åtgärder

Kontakt

SLU tar över skogsägarens försöksportal