Skogsägarens försöksportal – listning av inlagda försök

Här kan du se vilka försök som skogsägare har lagt upp. Du kan sortera fram inlagda försök efter var det är gjort (län) och vilken skogsskötselåtgärd det handlar om. Skogsstyrelsen gör ingen ”lämplighetsbedömning” eller liknande av de inlagda försöken, utan de får tala för sig själva.

Försöksnamn Ladda ner PDF Ladda ner bifogade filer
Plantering Nusnäs-1-140524 PDF
Rörmyran-1-140524 PDF
Avd 11 röjt-1-140525 PDF
Poppel (SLU)-1-140526 PDF
Gran/thujaföryngring-1-140531 PDF
Produktion av viltbete i plantskog-1-140609 PDF
Trälleborg-1-140624 PDF
Sköta blandskog i kontinuitet-1-140625 PDF ZIP
Granskärm-1-140830 PDF
Lövröjning i tallungskog-1-141029 PDF
Urval är försök som har kontaktuppgifter, syfte och åtgärder

Kontakt

SLU tar över skogsägarens försöksportal