Vinter vy över skogen

Filmer om varierat skogsbruk

Genom att testa olika metoder kan du göra skogsskötseln mer utmanande och intressant. Här hittar du några filmer som beskriver olika sätt att få en mer varierad skog.

Med variation i brukandet kan du ta tillvara skogens olika värden och skapa en skog som är till nytta för dig och glädje för andra. Då sprider du också riskerna och bidrar till en mer varierad landskapsbild. 

  • Senast uppdaterad: 2021-07-15