Filmer om körskador

Problemen med körskador kan förhindras genom bra planering i fält och att alla berörda får bra kartor. Här hittar du två filmer om körskador finansierade med bidrag från EU:s landsbygdsprogram.

Skogsvårdslagen definierar vad som ska betraktas som allvarliga körskador och som därför ska förhindras. Utgångspunkten för denna definition är effekten av körskadan, inte hur djupt och långt körspåret är.

  • Senast uppdaterad: 2022-03-21