Film om Miljöhänsyn – ett sätt att bevara biologisk mångfald

En film som tar upp miljöhänsyn mer övergripande finansierad med bidrag från EU:s landsbygdsprogram.

  • Senast uppdaterad: 2019-11-05