Projektområde

LifeELMIAS projektområde var begränsat till Gotland. Inom projektet har särskilda åtgärder gjorts för att förbättra bevarandestatusen i ett antal Natura 2000-områden.

Följande Natura 2000 områden ingår i projektet: 

 • Stora Karlsö
 • Käldänge
 • Hörsne prästäng
 • Allekvia löväng
 • Alvena lindaräng
 • Hall-Hangvar
 • Blautmyrskogen
 • Östergarnsberget
 • Bästeträsk
 • Anga prästänge
 • Fide prästänge
 • Hejnumhögård
 • Hässleänget
 • Mästerbyänget
 • Pankar
 • Salmbärshagen
 • Östergarns prästänge
 • Dagghagen
 • Gildarshagen
 • Hejnum Kallgate
 • Brunnsrar
 • Liste
 • Klosteränge
 • Myrungs
 • Oggesänge

Bevarandeplaner

Alla Natura 2000-områden ska ha en bevarandeplan som bland annat beskriver vilka naturvärden som ska bevaras, målet med bevarandet av området och vilka åtgärder som behövs för att nå det.

 • Senast uppdaterad: 2017-03-16