Hamlad ask mot blå himmel.

Alm och almsjuka på Gotland

Alm finns ofta i miljöer som vi människor tycker om; ängen, hagmarker, parker, alléer och kyrkogårdar. På Gotland finns två arter av alm, lundalm och skogsalm.

Lundalmen är den vanligaste. Alm finns över hela Gotland, men vanligast är den i ett bälte mitt på ön och i ett mindre område på södra Gotland.

Almsjuka

Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren eller via rötterna. En annan spridningsväg är genom sågar och andra verktyg som använts i sjuka träd. Sjukdomen upptäcktes på Gotland 2005, hur den kom hit vet vi inte, men troligen har den kommit till ön med ved eller virke av alm som varit smittad.

På Gotland är det den aggressiva arten av almsjuka som hittats, Ophiostoma novoulmi. Sjukdomen kan ta död på en alm inom några veckor.

För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna huggas och destrueras under vinterhalvåret. Koncentrationen av almsjuka är som störst på mellersta Gotland, men finns idag spridd från Hangvar i norr till Grötlingbo i söder.

Hur känner man igen almsjuka?

Titta efter vissna grenar och kvistar. Almsplintborren gnager bark i de tunna grenarna och sprider då almsjukesvampen. Snart ”flaggar” trädet med gula eller bruna löv i de drabbade grenarna och efterhand så dör hela trädet. Ofta kan man se det redan i juni.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-23