Övergångsbestämmelser

För dig som handlar med träprodukter finns en övergångsperiod för dessa produkter.

Du som verksamhetsutövare eller handlare behöver vara uppmärksam på följande datum.

  • Träprodukter som har producerats av virke som avverkades före 29 juni 2023 omfattas av timmerförordningen till och med den 31 december 2027.
  • Träprodukter som har producerats av virke som avverkades efter 29 juni 2023 och alla övriga relevanta produkter omfattas, oavsett när de producerades, från den 30 december 2024 av avskogningsförordningen.

Den 1 januari 2028 gäller kraven i avskogningsförordningen alla produkter som omfattas av förordningen, oavsett när produkten producerades. 

Produkter som omfattas av avskogningsförordningen får inte ha orsakat avskogning eller skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Det innebär bland annat att en råvara som kommer från mark som avskogats efter 31 december 2020 inte får släppas på EU:s inre marknad efter den 30 december 2024.

  • Senast uppdaterad: 2024-06-05