Tillgänglighetsredogörelse Mina sidor

Skogsstyrelsen ansvarar för minasidor.skogsstyrelsen.se (Mina sidor), som är vår e-tjänst för skogsägare och deras ombud. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

E-tjänsten Mina sidor innehåller flera tjänster. Vi är medvetna om att de inte är helt tillgängliga.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

I tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen går det inte att navigera fullt ut med enbart tangentbordet och dokument som skapas upp är inte tillgängliga. Det finns också inbyggda manualer i pdf-format som inte kan läsas korrekt av skärmläsare.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av något material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen har brister som vi inte kommer åtgärda med anledning av de kommer att stängas ner och ersättas av nya tjänster. Just nu arbetar vi med att bygga om Mina sidor från grunden och att göra det nya systemet tillgängligt. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av minasidor.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 14 juni 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2022.

  • Senast uppdaterad: 2022-06-15