Tillgänglighetsredogörelse gisportal.skogsstyrelsen.se Naturnära jobb

Skogsstyrelsen ansvarar för gisportal.skogsstyrelsen.se (nedan kallat Naturnära jobb). Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

  • Tangentbordsnavigation fungerar inte fullt ut.

  • De popup-funktioner som finns kan inte hanteras via tangentbordet.

  • Webbplatsen är inte anpassad för olika skärmstorlekar och fungerar inte bra på mobil. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Svärmningsövervakning har tagits fram med hjälp av en produkt från en extern leverantör (ESRI). De brister och problem som finns kommer åtgärdas då ESRI levererar kommande versioner av produkten. Vi har ingen möjlighet att själv korrigera bristerna innan dess. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Naturnära jobb. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 29 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 30 juni 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-07-06