Fakturareferens

Vid e-fakturor till Skogsstyrelsen anger du fakturareferenserna på detta sätt.

  • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i Skogsstyrelsens beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska detta anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. Om fältet saknas ska ordernumret istället anges i fältet för kundens (Skogsstyrelsens) referens.
  • Beställarens köparreferens ska anges på fakturan i avsett fält för kundens (Skogsstyrelsens) referens. Skogsstyrelsens referenskoder består av tre siffror + fyra bokstäver, t.ex. 123ABCD. Om fältet är upptaget av Skogsstyrelsens ordernummer (se ovan) ska köparreferensen anges i annat referensfält i fakturan.
  • Enbart koderna ska anges i referens-/ordernummerfälten på fakturan och ingen annan text. Det får alltså bara stå t.ex. "1234ABCD" och inte "Ref: 1234ABCD".
  • Senast uppdaterad: 2022-07-12