En manlig skogsarbetare klädd i orange arbetskläder står i en tät lövskog. Han lyfter på hjälmvisiret  och ser glad ut.

Forestry Labour Force 2022

07 December