Bild tagen med drönare över landskap med markberedning och föryngring..

Quality of the Regrowth

26 October

Official Statistics of Sweden.