En man och en kvinna som samtalar och planerar något i en ungskog

Forestry labour force 2019

30 June

The survey is part of the Official Statistics of Sweden. Product number JO0304, JO0501 and JO0504.