föryngringsyta med kvarlämnade träd mot gård

Environmental consideration 2013/14-2015/16

14 April

The survey is part of the Official Statistics of Sweden. Product number JO1403.