svenska sedlar och småpengar som ligger på ett träbord

Costs in Large-scale Forestry 2020

22 June

Official Statistics of Sweden.