Gremmeniella. Foto: Clas Fries.

Gremmeniella

Gremmeniella är en skadegörare på tall och contortatall. Ett svenskt namn är tallens knopp- och grentorka eftersom den skadar genom att döda unga skott och knoppar.

Svampen gynnas av fuktiga förhållanden och om träd är försvagade. Gremmeniella kan ge stora ekonomiska förluster.

Du kan läsa mer om Gremmeniella på sidorna 15-22 i Skogsskötselserien, kapitel 12 -skador på skog.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-20