Stormfälld skog efter stormen Gudrun 2005.

Att tänka på vid stormskadad skog

Här nedan får du råd kring vad du ska göra och tänka på vid stormskadad skog. Tänk på att arbete i stormfälld skog är mycket farligt. Arbeta aldrig ensam.

Var hittar du stormfälld skog?

Leta efter stormfälld skog i kanterna på nyupptagna hyggen. Där står den nya kanten instabilt eftersom den inte är van vid blåst. Det tar cirka två till tre växtsäsonger innan en hyggeskant har stabiliserat sig.

Frö- och skärmställningar är också instabila, av samma orsak som ovan, men här saknar träden helt stöd från sina "kompisar".

Leta också i nygallrade områden. Även här har stödet från träden runt om kring minskat och det tar tid innan rotsystemet har anpassat sig till den nya situationen.

Vid otjälad mark kan det finnas stormfälld skog. Fuktiga och blöta partier är mer känsliga för stormskador. Där rycks ofta hela roten upp till skillnad från moränmarker där det inte är ovanligt att träden bryts av vid storm.

Göra själv eller leja bort arbetet?

Har jag kunskap, färdigheter och utrustning för att upparbeta stormfälld skog? Detta är en viktig fråga att ställa till sig själv och svara ärligt på.

Stormfälld skog i brötar är bland det farligaste arbete du kan utföra i skogen. Det kräver att du har rätt utbildning och goda färdigheter. Att låta någon med maskin och rätt kunskap och erfarenhet göra arbetet är det säkraste sättet att hantera vindfälld skog.

Har du tid att upparbeta skogen själv? Var inte tidsoptimist! Det tar längre tid än du tror att upparbeta vindfälld skog på ett säkert sätt.

Om du lejer bort arbetet, kontakta din virkesköpare snarast, så att du kommer med i planeringen och virket hinner ut i tid.

Vad säger lagen?

Är det mer än 5 m3sk/hektar färsk barrved som blåst ner ska du upparbeta eller oskadliggöra den överstigande mängden genom exempelvis barkning.

Är området som blåst ner större än 0,5 ha måste du göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

Har du stormfälld skog i en nyckelbiotop måste du söka samråd innan du upparbetar den. Om volymen överstiger 5 m3sk och du ur naturvärdessynpunkt bör lämna den ska du söka dispens hos Skogsstyrelsen för att lämna den överstigande volymen.

  • Senast uppdaterad: 2020-08-03