Efter skogsbranden i Västmanland 2014 . Foto: mostphotos

Bevakning efter skogsbränder

När eventuell brand är släckt ansvarar markägaren för bevakning och släckning av pyrande glödbränder. En arbetsgrupp samordnad av Skogforsk har tagit fram riktlinjer som ska hjälpa markägare att bevaka och förhindra att bränder blossar upp igen.

Riktlinjerna innehåller bland annat enkla instruktioner till markägare om vad som i praktiken ska göras vid en bevakning. Här är några exempel.

  • Patrullera ytterkanterna, inledningsvis kontinuerligt. Kontrollera noggrant från ytterkanten och 20-50 meter in i brandområdet.
  • Aktiva glödhärdar ska släckas helt, till exempel genom att grävas upp och begjutas med vatten.
  • Rökutveckling och svärmar med mygg (som dras till värme) är tecken på dolda glödbränder.
  • Se upp för varma stenar. Om det syns vit aska på stenens yta finns det ofta varm glöd och hög värme under.
  • Samarbeta gärna i par. En person kan kyla, släcka och ha uppsikt över exempelvis fallande träd, den andre personen arbetar med hacka, spade eller yxa för att komma ner till glödhärdarna.

Huvudregeln är att bevakning ska pågå tills alla rökhärdar är släckta. Därefter ska området besökas i ytterligare tre dygn, helst under den mest riskabla delen av dygnet - det vill säga sen eftermiddag.

På Skogforsks webbplats finns råd och information till skogsägare om bevakning efter skogsbrand.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-09