man on week-end working on laptop computer outdoor in a park garden during a sunny summer day

Granbarkborren och framtidens skogar

Välkommen att delta i våra digitala skogsträffar på temat Granbarkborren och framtidens skogar!

De senaste åren har granskogen i södra och mellersta delarna av landet drabbats hårt av granbarkborren. Klimatförändringarna gör att risken för angrepp kommer bli allt större i framtiden.

Vid träffarna pratar vi om hur olika skötselåtgärder kan skapa motståndskraftiga skogar för framtiden. Vi diskuterar betydelsen av ökad variation, trädslag anpassade till växtplatsen och riskspridning. Du får också lära dig mer om granbarkborrens biologi och vad som lockar den att angripa granarna. Vad har vi lärt oss så långt om arbetet med granbarkborre i Sverige, vad säger den senaste forskningen och vad kan vi förvänta oss i framtiden?

Träffarna vänder sig främst till dig som har skog i Svealand eller Gävleborgs län, men alla intresserade är välkomna. Du har tre tillfällen att välja på: 

  • 19 april kl 14-16
  • 25 april kl 18-20
  • 3 maj kl 14-16

Träffarna hålls på distans via Teams. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan klickar bara på länken till den aktuella träffen för att delta. 

Anslut till träffen i god tid för att vara säker på att tekniken fungerar. Länkarna börjar fungera från 20 minuter före starttid. 

  • Senast uppdaterad: 2023-02-17