Timmerbil lastar på skogsbilväg

Tillfälliga terminaler för granbarkborrevirke

När du som verksamhetsutövare ska göra en anmälan till kommunen om tillfällig eller utökad lagringsplats för virke, ska du inhämta och bifoga ett yttrande från Skogsstyrelsen.

Enligt en tillfällig ändring i Miljöprövningsförordningen kan verksamhetsutövare göra en anmälan om tillfälliga eller utökade terminaler för virkeslagring. Syftet är att snabbt kunna transportera ut virke som angripits av granbarkborre. 

Anmälan görs till den kommun där terminalen ska ligga. I anmälan ska verksamhetsutövaren bifoga ett yttrande från Skogsstyrelsen. 

För att inhämta Skogsstyrelsens yttrande skickar du ett mejl med följande uppgifter till registrator@skogsstyrelsen.se. 

  • Vilken kommun terminalen ska ligga i
  • Vilket upptagningsområde terminalen kommer att ha
  • Kort beskrivning av produktionsförändring/lagerstatus på befintliga terminaler och industrier som föranleder behov av utökat lagringsutrymme

Skriv "Tillfälliga terminaler" i ämnesraden. 

Den tillfällig ändringen i Miljöprövningsförordningen gäller till och med den 31 mars 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-01-22