Borrmjöl från granbarkborre vid stambasen på en angripen gran.

Tecken på angrepp av granbarkborre

Angrepp av granbarkborre kan identifieras året runt. Ha koll på din skog och planera för eventuell avverkning om du upptäcker angrepp. Här får du tips på vad du ska titta efter.

Färska skador från maj till augusti

Färska skador kan vara svåra att upptäcka då granen ser frisk ut på håll. Det är på nära håll som det är lättast att upptäcka skadorna.

  • Sök efter borrmjöl på liggande solexponerande stammar och vid stambasen på stående träd. Du kan också se borrmjöl i barkfickor och i spindelväv på trädet.
  • Titta efter kåda som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen. 
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat kan vara tecken på angrepp.
  • Titta efter avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna.
  • Där barken fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.

Tecken på angrepp under höst och vinter

Från sensommaren och till kommande vår ser du angreppen tydligt på barrens roströda färg och att barken är avfläkt av hackspett på många av stammarna.

När barren och kronorna har en grå färg eller barren ramlat av är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp. Undersök träden som står nära dessa, i fall de har angripits senare. 

Drönare kan vara till hjälp

Drönaren kan vara till viss hjälp i letandet efter granbarkborreangrepp. Om du ser grupper av träd med roströda toppar eller med avfläkt bark är det tecken på angrepp. Gå då närmare och undersök närliggande träd för att upptäcka färskare skador som inte syns från luften. 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-03